Çeşitler

Turşular

Biber Turşusu

Toptancı Bilgi - Teslim

Code 2136 Adet à 1700cc / Krt
Code 2146 Adet à 720cc / Krt
Code 2186 Adet à 500cc / Krt
Code 2666 Pet à 3000cc / Krt

Biber Turşusu